Více o naší činnosti najdete na webových stránkách

www.pkpr.cz

Vítejte u nás!

Vítejte u nás.

Rádi bychom Vám představili produkty, které jsou vyrobeny v chráněných dílnách neziskové organizace Příležitost k podání ruky o.s. 

I Vy máte možnost prostřednictvím těchto stránek podpořit naši činnost finančním darem,

a jako poděkování za Váš dar, si můžete vybrat dárek od nás v podobě některého z vystavených produktů.

Výtěžek z prodeje každého produktu bude věnován na podporu činnosti neziskové organizace Příležitost k podání ruky o.s

Cena zboží je DAREM.

Pozn.: Dárce si může hodnotu tohoto daru odečíst od základu daně podle podmínek § 15, odst. 1 nebo § 20, odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p.p.. Darovací smlouva Vám bude vystavena na základě Vaší žádosti a zaslána společně se zbožím.